Muzeum skla

Muzeum skla je součástí areálu harrachovské sklárny a obsahuje ucelenou sbírku harrachovského skla od počátků do současnosti.